Kontakt

 

GZELLA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.   Gzella Logistic Sp. z o. o.
SIEDZIBA FIRMY
ul. Rynek 6
86-150 Osie
                 SIEDZIBA FIRMY
ul. Rynek 6
86-150 Osie
ZAKŁADY MIĘSNE
ul Dworcowa 8A
86-150 Osie

SEKRETARIAT
tel.:+48 52 33 39 222
fax. +48 52 33 39 202
e-mail: biuro@gzella.pl

DZIAŁ KADR
tel.:+48 52 33 29 874 wew. 124
fax. +48 52 33 29 639
e-mail: praca@gzella.pl
   
DZIAŁ ZAKUPU SUROWCA
PIOTR PLATA
tel.: +48 52 33 39 234
kom: +48 519 514 682
e-mail: piotr.plata@gzella.pl
  TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
JACEK ZIELIŃSKI
tel.: +48 52 33 39 230
kom: +48 506 185 380
e-mail: jacek.zielinski@gzella.pl

MATEUSZ CZAJKA
tel.:+48 52 33 39 230
kom: +48 882123 449
e-mail: mateusz.czajka@gzella.pl

MARZENA KUKIEŁA
tel.: +48 52 33 39 230
kom: +48 506 185 345
e-mail: marzena.kukiela@gzella.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY SUROWCA
KRZYSZTOF STUCZYŃSKI
tel.: +48 52 33 39 250
kom.
+48 506 185 052
e-mail: krzysztof.stuczynski@gzella.pl


SŁAWOMIR CIELAS
tel.: +48 52 33 39 235
kom: +48 506 185 361
e-mail: slawomir.cielas@gzella.p
l
  TRANSPORT KRAJOWY
PRZEMYSŁAW BIZAN
tel.: +48 52 33 39 231
kom: +48 513 058 519
e-mail: przemyslaw.bizan@gzella.pl


JOANNA CHOJNACKA
tel.: +48 52 33 39 231
kom: +48 660419747
e-mail: joanna.chojnacka@gzella.pl


EMILIA ŻELAZNA
tel.: +48 52 33 39 231
kom: +48 660431863
e-mail: emilia.zelazna@gzella.pl
                MAGAZYNY LOGISTYCZNE
                   FAKTUROWANIE

                    tel.: +48 52 33 39 223
                Infolinia tel:
                +48 52 33 39 277
NIP: 525-25-67-097 
REGON: 146913055 
  NIP: 559-19-88-051
REGON: 340450228
wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000480160.
Kapitał zakładowy 83 677 930,00 pln wpłacony w całości 
 
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr
KRS 0000304625
wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł.